POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE 

 

 

broj stanovnika :

305 505

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04