Pobol stanovništva Općine Fužine

 

broj stanovnika :

 1 855

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04