Pobol stanovništva Grada Delnice

 

broj stanovnika :

 6 262

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04