Pobol stanovništva Općine Brod Moravicebroj stanovnika :

985

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04