Pobol stanovništva Grada Čabar

 broj stanovnika :

4 387
   

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04