Pobol stanovništva Općine Vinodolska

 broj stanovnika :

3 530

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04