Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski

 

broj stanovnika :

5 282

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04