Pobol stanovništva Grada Vrbovsko

 

broj stanovnika :

 6 047

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04