Pobol stanovništva Grada Kraljevica

 

broj stanovnika :

 4 579

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04