Pobol stanovništva Grada Crikvenica

 

broj stanovnika :

11 348

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04