Pobol stanovništva Grada Kastav

 

broj stanovnika :

 8 891

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04