Pobol stanovništva Općine Jelenje

 

broj stanovnika :

 4 877

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04