Pobol stanovništva Općine Čavle

 

broj stanovnika :

 6 749

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04