Pobol stanovništva Grada Bakar

 

broj stanovnika :

 7 773

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04