Pobol stanovništva Grada Rab

 

broj stanovnika :

 9 480

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04