Pobol stanovništva Grada Opatija

 

broj stanovnika :

 12 719

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04