Pobol stanovništva Općine Omišalj

 

broj stanovnika :

 2 998

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04