Pobol stanovništva Grada Krk

 

broj stanovnika :

 5 491

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04