Pobol stanovništva Općine Skrad

 

broj stanovnika :

 1 333

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04