Pobol stanovništva Općine Mrkopalj

 

broj stanovnika :

 1 407

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04