Pobol stanovništva Općine Lokve

 

broj stanovnika :

 1 120

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04