Pobol stanovništva Grada Cres

 

broj stanovnika :

2 959

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04