Vodeći uzroci smrti (MKB) - žene

 
 
broj žena: 158 290

IZVOR:

Prijave činjenice smrti