Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija

 

broj stanovnika:

12 719

IZVOR:

Prijave činjenice smrti