Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga

 

broj stanovnika:

1 641

IZVOR:

Prijave činjenice smrti