Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj

 

broj stanovnika:

8 388

IZVOR:

Prijave činjenice smrti