Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj

 

broj stanovnika:

1 407

IZVOR:

Prijave činjenice smrti