ROĐENI - spol

 IZVOR:

Ured za statistiku Primorsko-goranske županije - prethodni podaci