Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika

 

 

Samoubojstva i ubojstva, unutar skupine vanjskih uzroka smrti, slijedeći su, treći vodeći uzrok smrti. Samoubojstva su najveći uzrok prijevremene smrti u većini razvijenih zemalja, posebno sjevernoj Europi i Skandinaviji. Pokazuju trend porasta, pogotovo kod mladih muškaraca. Razina smrtnosti zbog samoubojstva u Hrvatskoj tijekom promatranog razdoblja gotovo je dvostruko viša od europskog prosjeka, bilježi tek primjetan trend pada. Kod stanovnika Primorsko-goranske županije razina smrtnosti također je znatno viša od europske razine, iako niža od republičke, i s naznakom opadajućeg trenda.

   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2003., Odjel socijalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2002., WHO