Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgoda pri prijevozu na 100 000 stanovnika

 

 

Slučajne nesreće vodeći su uzrok "izgubljenih godina potencijalnog života". Prema nekim procjenama, prometne nesreće kao uzrok smrti i povreda mogle bi se reducirati za 75%, a nesreće u kući za 50%, primjenjujući odgovarajuću preventivnu strategiju. Razina smrtnosti zbog prometnih nesreća u Primorsko-goranskoj županiji bilježi pad tijekom promatranog razdoblja, osim 1999. i 2002. godine, mada je stalno viših vrijednosti od europskog prosjeka, za razliku od stanovnika Hrvatske, gdje stopa smrtnosti od prometnih nesreća bilježi stalan uzlazni trend.

   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2003., Odjel socijalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2002., WHO