Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih

 

 
Jedan od najcešce korištenih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva i ucinkovitosti zdravstvene zaštite je mortalitet dojencadi. U Primorsko-goranskoj županiji mortalitet dojencadi prosjecno je iznosio 9,23 na 1 000 živorodenih, za razliku od republickih 8,30. Mortalitet dojencadi, za cijelo vrijeme promatranja bilježi trend pada, iako sporiji od željenog. Razina kretanja mortaliteta dojencadi u zemljama Europske unije krece se od 6,47 na pocetku promatranog razdoblja, pa do 4,66 na 1000 živorodenih i znatno je niža od Županijskog i republickog prosjeka, s prosjecnih 5,36 umrle dojencadi na 1 000 živorodenih.
   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2003., Odjel sociojalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2002., WHO