Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika

 

 
Smrtnost stanovnika Primorsko-goranske županije, izražena dobno standardiziranom stopom, za cijelo vrijeme promatranja prosjecno je niža od smrtnosti stanovnika Hrvatske, dok u usporedbi sa smrtnosti stanovnika zemalja Europske unije bilježi znatno nepovoljniji položaj. Od pocetka promatranja, stopa smrtnosti u svim podrucjima ima trend pada sve do 2002. godine, kada pocinje ponovo rasti u Hrvatskoj i Županiji.
 

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2003., Odjel sociojalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2002., WHO