KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA 

 

 IZVORI:

Izvješće službe za bolničko stacionarno liječenje obrazac broj 3-21-60 i bolesničko-statistički listići