ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI*

 

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31. 12. 2003.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena

**

Uključeni liječnici sa Medicinskog fakulteta Rijeka