9. POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL*

 
 
IZVORI:
Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04

*

Učestalost pojavljivanja dijagnoza kod pregleda u ordinaciji