ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno

 

IZVOR:

Zbirno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, obrazac MN N-02-03