ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

 

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2003.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena.. Prikazane su poliklinike i SPO koje su dostavile izvješca o radu.

**

Obuhvaćene VSS,VŠS i SSS ostale zdravstvene struke