SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1993. - 2002. 

 

IZVOR:

Kartoteka prijava oboljenja - smrti od zaraznih bolesti

x(...)

Nepoznato, jer se odnosi na godinu u kojoj se bolest nije prijavljivala