INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA**

 
IZVOR:
Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac N-01-10

**

U sanitetski prijevoz uključeni su i pacijenti koji se prevoze na dijalizu