ZAUZETOST KREVETA 

 

 IZVORI:

Bolesničko - statistički listići i izvješće službe za bolničko-stacionarno liječenje, obrazac br. 3-21-60