TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2003.*

PROGNANICI    I IZBJEGLICE **

  

 

IZVORI: Ured za statistiku Primorsko - goranske županije
* U Grad Rijeka uključen je i broj turista Jadrolinije
* * Ured za prognanike i izbjeglice; broj prognanika i izbjeglica vođen je zbirno po bivšim općinama