DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI

 

IZVORI:

Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 31.03.2001.