ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 40-49 godina 

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ŽENE U SKRBI OD TOGA KORISTILE ZAŠTITU POSJETI PREGLEDI POSJETI TRUDNICA
Do 3 mjeseca Od 4 - 6 mjeseci 7 i više mjeseci Ponovni
prvi utvrđena patološka stanja prvi utvrđena patološka stanja prvi utvrđena patološka stanja

UKUPNO

23 657 10 890 28 755 17 951 87 81 21 61 10 69 445

CRES 

208 80 172 104 2 - - - - - 6

MALI LOŠINJ

744 436 1 194 864 3 - 1 - - - 36

CRIKVENICA

1 537 546 656 553 3 - 1 1 - - 6

NOVI VINODOLSKI

- - - - - - - - - - -

VINODOLSKA

- - - - - - - - - - -

ČABAR

- - - - - - - - - - -

BROD MORAVICE

- - - - - - - - - - -

DELNICE

1 522 1 134 1 407 1 143 1 6 1 - - 2 12

FUŽINE

- - - - - - - - - - -

LOKVE

- - - - - - - - - - -

MRKOPALJ

- - - - - - - - - - -

RAVNA GORA

- - - - - - - - - - -

SKRAD

- - - - - - - - - - -

BAŠKA

38 38 42 42 - - - - - - -

DOBRINJ

- - - - - - - - - - -

KRK

1 215 449 1 493 1 169 3 2 - - - - 3

MALINSKA

- - - - - - - - - - -

OMIŠALJ

- - - - - - - - - - -

PUNAT

- - - - - - - - - - -

VRBNIK

- - - - - - - - - - -

LOVRAN

- - - - - - - - - - -

MATULJI

- - - - - - - - - - -

MOŠĆENIČKA DRAGA

- - - - - - - - - - -

OPATIJA

2 456 1 514 4 041 885 4 6 2 5 2 4 36

RAB

602 300 1 419 281 1 - - - - - 11

BAKAR

- - - - - - - - - - -

ČAVLE

- - - - - - - - - - -

JELENJE

- - - - - - - - - - -

KASTAV

- - - - - - - - - - -

KLANA

- - - - - - - - - - -

KOSTRENA

- - - - - - - - - - -

KRALJEVICA

- - - - - - - - - - -

RIJEKA

15 180 6 339 18 159 12 780 70 67 16 55 8 63 335

VIŠKOVO

- - - - - - - - - - -

VRBOVSKO

155 54 172 130 - - - - - - -

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PLANIRANJE OBITELJI PREPISANA KONTRACEPCIJSKA SREDSTVA PREVENTIVNI PREGLEDI
Posjeti Prvi put u savjetovalištu Oralna Intrauterina Ostalo Sistematski Kontrolni Ciljani Dojki PAPA - test
broj utvrđena patološka stanja broj utvrđena patološka stanja

UKUPNO

889 238 396 223 408 8 106 2 710 969 8 145 229 11 003 882

CRES 

8 4 - 4 - 28 9 - 31 1 37 4

MALI LOŠINJ

38 12 3 21 18 372 112 - 420 2 812 190

CRIKVENICA

22 13 7 11 - 54 20 - 147 20 534 46

NOVI VINODOLSKI

- - - - - - - - - - - -

VINODOLSKA

- - - - - - - - - - - -

ČABAR

- - - - - - - - - - - -

BROD MORAVICE

- - - - - - - - - - - -

DELNICE

177 4 4 - - 202 88 69 27 21 492 29

FUŽINE

- - - - - - - - - - - -

LOKVE

- - - - - - - - - - - -

MRKOPALJ

- - - - - - - - - - - -

RAVNA GORA

- - - - - - - - - - - -

SKRAD

- - - - - - - - - - - -
BAŠKA 2 - 2 - - 28 7 - 38 - 32 1

DOBRINJ

- - - - - - - - - - - -

KRK

81 10 - 8 73 184 36 25 461 37 465 27

MALINSKA

- - - - - - - - - - - -

OMIŠALJ

- - - - - - - - - - - -

PUNAT

- - - - - - - - - - - -

VRBNIK

- - - - - - - - - - - -

LOVRAN

- - - - - - - - - - - -

MATULJI

- - - - - - - - - - - -

MOŠĆ. DRAGA

- - - - - - - - - - - -

OPATIJA

86 9 20 66 - 1 065 1 144 1 115 76 1 156 65
RAB
14 4 - - 4 352 76 - 85 - 396 8

BAKAR

- - - - - - - - - - - -
ČAVLE
- - - - - - - - - - - -

JELENJE

- - - - - - - - - - - -

KASTAV

- - - - - - - - - - - -

KLANA

- - - - - - - - - - - -

KOSTRENA

- - - - - - - - - - - -

KRALJEVICA

- - - - - - - - - - - -

RIJEKA

461 182 360 113 313 5 766 2 312 731 5 797 72 7 022 493

VIŠKOVO

- - - - - - - - - - - -

VRBOVSKO

- - - - - 55 49 - 24 - 57 19

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost zdravstvene zaštite žena, obrazac MN N-01-17