SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja 

 
SPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA SVEUKUPNO PROBLEMI UČENJA RIZIČNA  PONAŠANJA MENTALNO ZDRAVLJE REPRODUKTIV. ZDRAVLJE KRONIČNE BOLESTI
Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola

UKUPNO

7 995

3 087

2 355

680

904

502

1 620

441

360

572

2 756

892

CRES

289

25

125

11

15

3

35

1

-

2

114

8

CRIKVENICA

1 012

918

246

268

129

145

166

129

113

166

358

210

DELNICE

129

3

4

-

5

2

19

-

1

-

100

1

KRK

522

31

277

12

50

4

56

2

1

-

138

13

OPATIJA

895

266

223

22

27

3

561

128

5

72

79

41

RAB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

5 148

1 844

1 480

367

678

345

783

181

240

332

1 967

619

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravtvene zaštite školske djece i mladeži, oobrazac HZJZ/ŠM - 03