SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima

 
SPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA SVEUKUPNO UČENICI RODITELJI OBITELJ NASTAVNO OSOBLJE OSTALO
Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola

UKUPNO

7 995

3 087

3 113

1 872

2 055

629

154

91

1 588

382

1 085

113

CRES

289

25

43

9

129

12

1

-

44

2

72

2

CRIKVENICA

1 012

918

505

534

312

246

31

42

51

63

113

33

DELNICE

129

3

45

1

46

-

-

-

12

2

26

-

KRK

522

31

81

9

182

4

2

-

103

3

154

15

OPATIJA

895

266

579

160

195

6

-

3

116

96

5

1

RAB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

5 148

1 844

1 860

1 159

1 191

361

120

46

1 262

216

715

62

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravtvene zaštite školske djece i mladeži, oobrazac HZJZ/ŠM - 03