KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA 

 
ISPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA UKUPNO PREGLEDANO DJECE KATEGORIZI- RANO INDIVIDUALNI RAD POSEBNI PROGRAM BROJ OBILAZAKA
Uz redovni program Uz prilagođ. program Osnovne škole Srednje škole Sveukupno škola

UKUPNO

331

10

99

75

21

1 024

158

1 182

CRES

7

5

2

2

1

57

17

74

CRIKVENICA

8

-

6

2

-

48

3

51

DELNICE

23

4

11

4

4

170

17

187

KRK

4

-

3

-

1

60

2

62

OPATIJA

11

-

1

7

3

86

7

93

RAB

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

278

1

76

60

12

603

112

715

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, obrazac HZJZ/ŠM-03