SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI 

 
ISPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE 1. RAZRED
1. RAZRED 3. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED
Sistematski Kontrolni Vid Sistematski KontrolnI Lokomotorni aparat Sluh Sistematski Kontrolni SistematskI Kontrolni

UKUPNO

2 843

900

2 824

3 118

671

3 234

1 900

3 682

696

3 447

562

CRES

109

15

133

115

7

52

-

151

22

110

8

CRIKVENICA

175

106

93

249

128

322

188

304

112

161

131

DELNICE

221

95

118

244

64

252

243

260

60

207

18

KRK

203

17

182

201

-

147

203

226

-

109

-

OPATIJA

247

78

267

214

65

211

-

264

14

473

2

RAB

88

-

100

99

-

102

-

105

-

51

-

RIJEKA

1 800

589

1 931

1 996

407

2 148

1 266

2 372

488

2 336

403

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, obrazac HZJZ/ŠM-03