PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

ISPOSTAVE ZZJZ - sjedišta

ORDINACIJE

LIJEČNICI

MEDICINSKE SESTRE

OSTALI

Svega

Od toga specijalisti

Više

Srednje

UKUPNO

7

9 (3)

10

(1)

7

-

8

(1)

2

-

-

-

CRES 1 - (1) 1 - - - 1 - - - - -

MALI LOŠINJ

-

- (1)

-

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

-

CRIKVENICA

1

1

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

NOVI VINODOLSKI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VINODOLSKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČABAR

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

BROD MORAVICE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DELNICE

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

FUŽINE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOKVE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MRKOPALJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAVNA GORA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKRAD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAŠKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOBRINJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KRK

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

MALINSKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OMIŠALJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUNAT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VRBNIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOVRAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATULJI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MOŠĆENIČKA DRAGA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPATIJA

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

RAB

1

- (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAKAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČAVLE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JELENJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KASTAV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLANA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KOSTRENA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KRALJEVICA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

1

5

5

-

5

-

5

-

-

-

-

-

VIŠKOVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VRBOVSKO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IZVORI: Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2002.
* Od 01.01.1998., temeljem Odluke Ministra zdravstva o provedbi preventivno - odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama za područje Županije, istu obavljaju specijalisti školske medicine pri Zavodima za javno zdravstvo Županija.