ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI*
I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU**

 

S P E C I J A L N O S T

 

UKUPNO

52

-

3

-

-

4

6

4

35

MIKROBIOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

INTERNA MEDICINA

9

-

1

-

-

-

5

-

3

PSIHIJATRIJA

9

-

-

-

-

-

-

4

5

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA

2

-

-

-

-

-

-

-

2

PEDIJATRIJA

5

-

1

-

-

1

-

-

3

ORTOPEDIJA

2

-

-

-

-

2

-

-

-

OTORINOLARINGOLOGIJA

2

-

-

-

-

-

-

-

2

MEDICINA RADA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

OFTALMOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

OPSTETRICIJA I GINEKOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

ANESTEZIOLOGIJA I REANIMACIJA

4

-

-

-

-

-

-

-

4

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

4

-

1

-

-

1

1

-

1

INFEKTOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

OPĆA KIRURGIJA

3

-

-

-

-

-

-

-

3

NEUROLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

RTG – RADIOLOGIJA

2

-

-

-

-

-

-

-

2

MEDICINSKA BIOKEMIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

UROLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

DJELATNICI VISOKE SPREME NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU

44

1

1

1

2

5

8

-

26

DOKTOR MEDICINE

41

1

1

1

2

5

6

-

25

DOKTOR STOMATOLOGIJE
2
-
-
-
-
-
2
-
-
ING. MEDICINSKE BIOKEMIJE

1

-

-

-

-

-

-

-

1

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2002.

*

U KBC Rijeka svi specijalizanti su u radnom odnosu na određeno vrijeme

**

Prikazani su i djelatnici koji volontiraju