DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 1998-2002.